Jesteśmy pewni wysokiej jakości naszych produktów, gdyż na bieżąco ją kontrolujemy. Każdy z naszych zakładów posiada zatwierdzony przez jednostkę certyfikującą CWB certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji. Oznacza to, że wszystkie surowce, których używamy do produkcji, pochodzą ze znanych i sprawdzonych źródeł oraz posiadają wymagane prawem atesty, a produkcja w naszych zakładach odbywa się w sposób uporządkowany i kontrolowany na każdym etapie. Codziennie pobieramy, formujemy oraz badamy wytrzymałość próbek naszych mieszanek betonowych. Współpracujemy także z zewnętrznymi laboratoriami betonu. Poniżej znajdziecie Państwo obowiązujące certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji.

Previous
Next
Na odwrocie każdego dokumentu WZ, który otrzymasz jako dowód dostawy naszych produktów, znajdziesz znak budowlany „B” (dla betonu towarowego i mieszanek związanych hydraulicznie) lub oznaczenie „CE” (dla zapraw), a więc sam dokument WZ jest poświadczeniem otrzymania produktu zgodnego z normą. Oprócz tego dla każdej receptury wydajemy na życzenie dokument Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych. Jeśli potrzebujesz KDWU, skontaktuj się z nami.

Na naszych stronach wykorzystujemy ciasteczka (cookies) | © Fudenami Design